+48 (22) 648 14 02 / fax: +48 (22) 648 15 67 biuro@biurosikorska.pl

Nasza oferta

NASZA OFERTA

Prowadzenie Księgi Handlowej oraz rejestrów podatku VAT

•  konsultacje podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej,
•  prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
•  prowadzenie ewidencji środków trwałych,
•  sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
•  sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych,
•  przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7),
•  sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
•  reprezentowanie klienta przed urzędami.

Sporządzanie deklaracji podatkowych
(podatek dochodowy, podatek od towarów i usług)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sporządzanie deklaracji ZUS (Raportowanie i analizy)

•    Rachunek wyników, Bilans,
•    Wiekowanie należności i zobowiązań
•    Analiza wskaźnikowa wyników firmy

Analizy finansowe

•    Business plan
•    Prognozy bilansu
•    Prognozy rachunku zysków i strat
•    Prognozy przepływów pieniężnych
•    Przekazywanie informacji rozliczeniowych, raportów specjalnych,
•    Inne raporty wg wymagań indywidualnych Klientów

Korzyści i zyski

•    Zwiększenie zysku – wnioski, które procentują
•    Wsparcie planowania – cenne informacje ułatwiające przygotowanie planów i strategii rozwoju firmy
•    Oszczędność kosztów – brak konieczności tworzenia raportów i analiz wewnątrz firmy

Sporządzanie sprawozdań GUS  (Usługi asystenckie)

•    Przeprowadzanie spraw urzędowych (rejestracji, zmian, uzyskiwania wypisów i odpisów itd.)
•    Prowadzenie sekretariatu (odbieranie rozmów, odbieranie poczty, raporty)
•    Organizacja spotkań
•    Realizacja tłumaczeń
•    Inne usługi

Prowadzenie kadr i płac (Obsługa kadrowo-płacowa )

•    sporządzanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
•    ewidencjonowanie badań lekarskich pracowników
•    rozliczanie urlopów i innych nieobecności, ewidencjonowanie czasu pracy
•    wystawianie zaświadczeń i zestawień danych kadrowych
•    zgłoszenia (aktualizację) pracodawcy do PIP i PIS
•    ustalanie obowiązków pracodawcy związanych z poszczególnymi zawodami lub stanowiskami
•    sporządzanie listy płac oraz obliczanie na jej podstawie wysokości składek na ubezpieczenia oraz należności z tytułu wypłaconych świadczeń chorobowych, funduszu pracy i FGŚP
•    sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego
•    wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, sporządzanie i dystrybucja deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, IFT)
•    badanie prawidłowości rozliczeń z ZUS, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
•    współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi
•    porady i opiekę w ramach prawa pracy

Usługi Doradcy Podatkowego

•    szybkie terminy wykonywanych zleceń,
•    wysoka jakość i konkurencyjne ceny,
•    wysokie kwalifikacje zawodowe,
•    wieloletnie doświadczenie praktyczne,
•    zachowanie etyki i tajemnicy zawodowej,
•    pełne bezpieczeństwo dokumentacji,
•    konkurencyjne ceny.

Pomoc w dopełnieniu formalności przy rozpoczynaniu działalności

•    zakładanie/likwidacja działalności gospodarczej
•    reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, UKS i Izbą Skarbową
•    załatwianie wszelkich spraw w urzędach (zaświadczenia o niezaleganiu, wyjaśnianie zaległości, itp.)

Wyprowadzenie zaległości podatkowych i ZUS

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i deklaracji podatkowych oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo jesteśmy do dyspozycji.

Oferujemy
•    Audyt dokumentacji
•    Wskazanie problemów, propozycję optymalnych rozwiązań
•    Działania indywidualnie dostosowane do Państwa sytuacji oraz potrzeb

Możliwość odbioru dokumentów od klienta (Usługi administracyjne)

•    Realizację zamówień i faktur dla dostawców i odbiorców
•    Analizę wyciągów bankowych dla Klienta
•    Nadzór nad płatnościami i należnościami
•    Inne prace administracyjne w zależności od specyfiki firmy.
•    Odbiór dokumentów
•    Depozyt dokumentacji za lata ubiegłe

KONTAKT

Warszawa, ul. Ekologiczna 8/105

tel: +48 (22) 648 14 02
tel.: +48 (22) 648 15 67
fax: +48 (22) 859 19 28
e-mail: biuro@biurosikorska.pl

map3